Liên hệ

Du lịch tâm linh Đền chúa Thác Bờ.
Mã số thuế : 5400376341
Địa chỉ đón khách cảng 1: Cảng Bích Hạ ,( Đầu Kênh ) Thành phố Hòa Bình
Địa chỉ đón khách cảng 2: Cảng Thung Nai, Cao Phong, Hòa Bình
Văn phòng giao dịch : số nhà 9, Đà Giang, tổ 10, phường Đồng Tiến, Thành phố Hòa Bình .
Hotline 1: 097.4177.704 
Hotline 2: 091.448.9282

E-mail : denchuathacbo.vn@gmail.com
Website : www.denchuathacbo.vn